.

Løberute

Løberuten 

Løberuten er en blanding af asfalt og natur sti. Udgangspunktet er skiftezonen på havnen.
Herfra løbes der ud af byen langs Trampestien langs klinten og igennem Boesdal Kalkbrud, og hjem mod havnen.
Ruten er ca. 5 km, og gentages 2 gange, hvis du laver ¼ Jernmand og 4 gange hvis du laver en ½ Jernmand.

loberute

Depot løbe-ruten. 

På løberuten vil der være 2 depoter med energidrik, vand og frugt. Depoterne er placeret ved vendepunktet på Rødvig Havn,
samt 
halvvejs på løberutenved udgangen af Boesdal Kalbrud. Der må kun smides affald ved depoterne.
Der vil være toilet 
ved Rødvig Havn, og ved depotet halvvejs på løberuten. 

Vendepunkt på havnen 

Løb i højre vejbane på vej mod målområdet og løb mod uret rundt om vendepunktet (venstre om vendepunkt)

havnen

Tælle runder 

Det er deltagernes eget ansvar at løbe det korrekte antal runder, så husk at forberede dig grundigt.

Cut-offløberuten

Cut-off for løberuten er kl. 19.00 for alle deltagere.